Agro STRIP TILL-liner

W nowoczesnej uprawie roli obserwuj się przechodzenie z metordy klasycznej do uproszczonej tj. uprawa bezorkowa. Powodem tych zmian są względy ekonomiczne i przyrodnicze. Przejście na uproszczoną technikę uprawy wymaga od rolnika rozsądnego postępowania a to oraz wymierne korzyści ułatwia sprzęt produkcji AGRO-LINE. Maszyna naszej produkcji zapewnia doskonałą jakość przygotowania gleby pod siew w rzędach 18 cm dla zboża, 45 cm dla rzepaku i buraków oraz 75 cm dla kukurydzy i słonecznika. Zwarta i sztywan konstrukcja umożliwia po przez zintegrowany wydźwig hydrauliczny połączyć dowolny siewnik rzędowy pod siew upraw wyżej wymienionych a jeśli zajdzie potrzeba to dzięki systemowi szybkiego demontażu modułów pozwala ustawić dowolny rozstaw uprawy pasowej.

Szerokość robocza

 • Liczba modułów uprawowych
 • Waga
 • Wydajność
 • Zapotrzebowanie na moc

Jednostka

 • szt
 • 20
 • hektar/h
 • KM

2 m

 • 6
 • 1000
 • 0,8
 • 80 - 120

2,5 m

 • 7
 • 1350
 • 1,2
 • 120 - 130

3 m

 • 6
 • 1450
 • 1,3
 • 125 - 135

3 m

 • 9
 • 1600
 • 1,3
 • 125 - 135

4 m

 • 12
 • 1800
 • 1,5
 • 155 - 180

6 m HP

 • 12
 • 2900
 • 1,5
 • 190 - 220

 • Moduł dodatkowy
 • Podwójny zestaw zagarniający
 • Podanie nawozu

 • 6 500 PLN
 • 580 PLN
 • 450 PLN